Aktivity

Mezi klíčové aktivity projektu patří:

 • Vytvoření výzkumných případových studií
 • V rámci řešení projektu bude vytvořeno osm výzkumných případových studií a na základě těchto osmi výzkumných případových studií bude vypracována komparativní vícečetná případová studie. Případové studie budou vypracovány pro vybrané subjekty z portfolia PROSPERITA holding, a. s.
 • Výzkumné případové studie umožní transfer aktuálních přístupů k podnikatelským příležitostem a podnikatelskému rozhodování do akademické sféry a zhodnocení těchto přístupů v kontextu teorie efektuace, zpracování těchto poznatků a následný transfer do praxe.
  • Vytvoření výukových případové studie a jejich testování ve výuce
 • V rámci řešená projektu budou vytvořeny čtyři výukové případové studie včetně tzv. teaching notes. Výukové případové studie budou vytvořeny pro subjekty/firmy z portfolia přidruženého partnera.
 • Výukové případové studie umožní transfer aktuálních přístupů k podnikatelským příležitostem a podnikatelskému rozhodování do výuky na vysokých školách.
 • Studenti tak získají možnost řešit reálné příklady z podnikatelské praxe firem z jim blízkého regionu a s možností bezprostředního kontaktu s aktéry případové studie.
  • Vzdělávací program zaměřený na tvorbu a využití případových studií ve výuce a ve výzkumu
 • V rámci projektu bude připraven a realizován vzdělávací program pro akademické pracovníky partnerských vysokých škol zaměřený na tvorbu a využití případových studií v akademickém prostředí. Program bude zaměřen na kompetence potřebné pro realizaci výzkumu s využitím metody případových studií a kompetence potřebné pro tvorbu výukových případových studií a výuku prostřednictvím případových studií.
  • Vytvoření otevřeného ekosystému pro spolupráci v oblasti výuky, výzkumu a transferu poznatků mezi vysokými školami a firmami
 • Prostřednictvím sítě dojde k posílení výzkumných kapacit vysokých škol, aplikaci současných poznatků o podnikání do výuky, rozšíření efektivních výukových metod (případových studií), vytvoření nových výukových materiálů, a tím k inovaci vzdělávacích programů.