Závěrečná konference

Závěrečná konference v rámci projektu „Výzkumné a výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních poznatků z podnikatelské praxe do akademické sféry“ v rámci projektu ERASMUS+ č. 2020-1-CZ01-KA203-078507

dne 22. června 2022 v době od 10,00 do 19,00 hodin

v prostorách Vysoké školy podnikání a práva, a.s. v Ostravě, na ulici Michálkovická 1810.

Cílem závěrečné konference byla prezentace výsledků tvorby výzkumných a výukových případových studií, diskuze k jejich tvorbě a využití, stejně jako sdílení zkušeností s jejich využitím ve výuce. Současně se jednalo o poslední formální osobní setkání tvůrců případových studií a členů projektového týmu všech partnerských organizací v rámci projektu.

Konference se mimo jiné zúčastnili:

 • doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D. – rektor VŠPP
 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – rektor VŠO
 • dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ – děkan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, WSIiZ v Rzesowe
 • doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.  – děkan Fakulty ekonómie a podnikania, PEVŠ

V rámci programu konference proběhly zejména následující aktivity:

 • Zhodnocení projektu a prezentace výstupů
 • Zhodnocení spolupráce škol a podnikatelské praxe
 • Prezentace výukových případových studií (tvůrci výukových případových studií) a diskuse partnerů a hostů k tématu
 • Projektové zkušenosti zahraničních partnerů (Slovensko, Polsko)
 • Návrhy a řešení další spolupráce partnerů v rámci mezinárodních projektů, závěrečný projev
 • Kulatý stůl k projektovým aktivitám s metodiky projektu, tvůrci i uživateli případových studií
 • Individuální jednání účastníků pro další výzkumnou spolupráci

Zúčastnění partneři hodnotili přínosy a výstupy celého projektu velmi pozitivně, přičemž zájem o program konference byl zaznamená i z řad studentů, kteří se řady prezentací mohli zúčastnit.